Podstrona: Kolejny sukces kwartalników naukowych Wydziału Zarządzania / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Kolejny sukces kwartalników naukowych Wydziału Zarządzania

2021-12-03 , red.  Anna Worosz
kategoria: Nauka
Od lewej: dr J. Stecko, prof. PRz B. Zatwarnicka-Madura, prof. G. Ostasz, dr J. Wiażewicz,

Czasopisma „Humanities and Social Sciences” oraz „Modern Management Review” wydawane na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej znalazły się w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.

Czasopismo „HSS” otrzymało aż 70 punktów, natomiast czasopismo „MMR” 20 punktów. Tym samym czasopisma „HSS” i „MMR” należą do prestiżowej grupy najwyżej punktowanych w Polsce wydawnictw politechnicznych o profilu społecznym i humanistycznym.

„Humanities and Social Sciences stanowią bezpośrednią kontynuację periodyku naukowego Politechniki Rzeszowskiej z serii Nauki Społeczne, którego druk rozpoczęto jeszcze w 1973 r., a następnie czasopisma Ekonomia i Nauki Humanistyczne publikowanego przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej od 1995 r. Zmiana nazwy na Humanities and Social Sciences nastąpiła w 2012 r. i była podyktowana strategią umiędzynarodowienia pisma oraz dotarcia do większej liczby odbiorców. Od tego samego roku – 2012 r. czasopismo ukazuje się w cyklu kwartalnym”wyjaśnia prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, redaktor naczelny „HSS”.

W 2019 r. „HSS” znalazł się w grupie 500 czasopism naukowych, które w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” otrzymały dotacje przeznaczone na podnoszenie jakości. „Dzięki wsparciu finansowemu podniesiono poziom praktyk wydawniczych i edytorskich oraz zwiększano rozpoznawalność czasopisma „HSS” w środowisku naukowym. Natomiast rozwój i stałe zwiększanie wagi punktowej kwartalników to zasługa zarówno całych zespołów redakcyjnych, jak i grona doświadczonych recenzentów i profesjonalnych autorów artykułów” dodaje dr Justyna Stecko, zastępca redaktora naczelnego „HSS”.

„Humanities and Social Sciences”

„Humanities and Social Sciences” to recenzowane czasopismo naukowe, którego celem jest popularyzacja wyników badań naukowych i prac poglądowych z zakresu wybranych nauk społecznych oraz nauk humanistycznych. Zróżnicowanie tematyczne wynika z kilkudziesięcioletniej tradycji czasopisma, w którym zamieszczano teksty z szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Funkcję redaktora naczelnego „HSS” pełni prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, zastępcą redaktora naczelnego jest dr Justyna Stecko, a funkcję sekretarza redakcji pełni dr Elżbieta Kurzępa.

Kwartalnik „Humanities and Social Sciences” swoją „siłę” punktową rozpoczynał od 2 punktów. W 2012 r. został zweryfikowany na poziomie 5 punktów, a od 2014 r. za publikację artykułu na łamach „HSS” autorzy otrzymywali już 8 punktów. Następnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  2015 r., liczba punktów przyznawanych za publikację w kwartalniku została podniesiona do 14 (maksymalna liczba punktów dla czasopism znajdujących się na tak zwanej liście B wynosiła wówczas 15). Z kolei od 2019 r. autorzy, których teksty przeszły pozytywną recenzję w „HSS”, otrzymywali 20 punktów za publikację. 

„Modern Management Review”

Czasopismo „Modern Management Review” ukazuje się na Wydziale Zarządzania nieprzerwanie od 1998 ., początkowo pod nazwą „Zarządzanie i Marketing”. W 2013 r. nazwę czasopisma zmieniono na „Modern Management Review”. Funkcję redaktora naczelnego „MMR” od 2020 r. pełni dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz, a sekretarzem od 2014 r. jest dr Joanna Wiażewicz.

„Modern Management Review” również jest recenzowanym czasopismem naukowym, którego celem jest popularyzacja wyników badań naukowych i prac poglądowych w zakresie szeroko rozumianych problemów gospodarczych i społecznych. W MMR publikowane są artykuły o tematyce należącej do dziedziny nauk społecznych. Wiodącą dyscypliną są nauki o zarządzaniu i jakości. Pozostałe dyscypliny naukowe to: ekonomia i finanse oraz nauki o bezpieczeństwie.

Podobnie jak „HSS”, także „MMR” regularnie podnosił swoją pozycję w ministerialnych wykazach czasopism naukowych. Kolejne punktacje uzyskiwane przez autorów tego periodyku naukowego wynosiły: 2 punkty, 7 punktów (od 2012 r.), 8 punktów (od 2014 r.) oraz 11 punktów (od 2015 r.). W 2019 r. punktacja została obniżona do poziomu 5 punktów.

„Modern Management Review jest indeksowane w polskich i międzynarodowych bazach danych, takich jak: BazEkon, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, NSD. Aplikowanie do baz danych jest ważnym aspektem rozwoju czasopisma i podnoszenia jego prestiżu, stąd też kolejnym planowanym działaniem jest aplikowanie do bazy SCOPUS i innych uznanych baz danych” – podkreśla dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, redaktor naczelna „MMR”.

Ważnym momentem wpływającym na umiędzynarodowienie czasopisma była decyzja o publikowaniu tekstów jedynie w języku angielskim. „W efekcie udaje nam się ciągle rozbudowywać bazę recenzentów zagranicznych, którzy współpracują z MMR, a jednocześnie otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń artykułów od autorów reprezentujących zagraniczne uczelnie; na przestrzeni ostatnich lat autorzy artykułów byli przedstawicielami uczelni z takich krajów, jak Polska, Słowacja, USA, Ukraina, Estonia, RPA, Indonezja, Kazachstan, Węgry czy Nigeria”  – dodaje dr Joanna Wiażewicz, sekretarz redakcji.

Autorem projektu graficznego okładek dla „HSS” i „MMR” jest mgr Damian Gębarowski. Oba czasopisma funkcjonują na otwartych platformach OJS, szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć pod adresem: https://journals.prz.edu.pl/

Nowy wykaz czasopism punktowanych znajduje się pod  adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję