Podstrona: Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga - rok akad. 2023/24 / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga - rok akad. 2023/24

KOMUNIKATY

Zmiana przepisów dotycząca zaświadczeń z OPS w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego

Informujemy, że od semestru zimowego w roku akademickim 2023/2024 zmianie ulegają przepisy dotyczące studentów o niskim dochodzie na osobę w rodzinie (600 zł lub niższym) ubiegających się o stypendium socjalne.

W związku z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 212), „Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 600 zł, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. W przypadku gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.”.

W związku z powyższym, student, który nie dołączy do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych przedstawia dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny (art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 212).

 

Zaświadczenie o wysokości dochodów w formie elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie świadczeń dla doktorantów PRz (dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020), t.j. wnioski o przyznanie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi

wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, bud. J, pok. 101 - Zobacz na mapie).

Konsultacje telefoniczne:

Konsultacje telefoniczne będą możliwe w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 178651482, 177432514, 177432513, 177432516, 178651285, 177432515.

Adres email:

stypendia@prz.edu.pl

Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego - rok akademicki 2023/2024

Stypendium socjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Zapomoga

  • Zapomoga

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję